Ngā Pū Kōrero ō Āpōpō (Waiariki Regional) – Friday 9 June 2017

Congratulations to all our Tamariki and Rangatahi who participated in the Ngā Pū Kōrero ō Āpōpō (Waiariki Region) and particularly those who placed in each of their categories:

Junior Female Te Awa Toko
Intermediate Female Puhikura Teka
Senior Female Ngarangi Wharepapa Morehu
Junior Male Heremia McGarvey
Intermediate Male Morehu Kahukiwa-Rehe
Senior Male Te Waoriki Hunia